• Čeština
 • English
 • Español
 • Deutsch
 • Русский
 • Nederlands

Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument popisuje, jak společnost J.F.G., spol. s r.o., IČ: 25244809, se sídlem Lesov 115, 360 01 Sadov (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků webové stránky https://villa-holiday.cz/ (dále jen „web“).

1. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, počet ubytovávaných osob. Tyto údaje potřebujeme pro komunikaci s vámi, uzavření a plnění smlouvy o ubytování a ochranu našich práv.
 • Údaje o používání webu – IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas návštěvy webu, stránky navštívené na webu. Tyto údaje potřebujeme pro zlepšení funkčnosti a obsahu webu a ochranu webu před neoprávněným přístupem nebo útoky.

2. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost J.F.G., spol. s r.o., IČ: 25244809, se sídlem Lesov 115, 360 01 Sadov.

3. Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců:

 • Představitelé veřejné moci – orgány státní správy nebo samosprávy, kterým jsme povinni poskytovat vaše osobní údaje podle zákona.
 • Poskytovatelé IT služeb – společnosti, které nám poskytují technickou podporu pro provoz webu a dalších informačních systémů.

4. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu jejich zpracování nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

5. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte tyto práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – můžete požadovat informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů – můžete požadovat opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz osobních údajů – můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely jejich zpracování nebo pokud jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech (např. pokud napadnete jejich správnost nebo zákonnost).
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat předání vašich osobních údajů v elektronickém formátu vám nebo jinému správci.
 • Právo na nesouhlas s zpracováním osobních údajů – můžete nesouhlasit s zpracováním vašich osobních údajů za účelem marketingu nebo na základě oprávněného zájmu správce.
 • Právo na podání stížnosti – můžete podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudního orgánu.

6. Jak můžete uplatnit svá práva nebo nás kontaktovat?

Pokud chcete uplatnit svá práva nebo nás kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, využijte kontaktů na stránce Kontakty.

7. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, poškozením, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním pomocí vhodných technických a organizačních opatření. Tyto opatření zahrnují například šifrování dat, používání hesel, zabezpečení fyzických prostor a zařízení, pravidelné zálohování a testování.

 

Vytvořte si rezervaci

Rezervujte si tuto vilu online rovnou teď. Přejděte na stránku rezervací a vyberte si termín, který Vám vyhovuje. Jednoduché a rychlé. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás.

<span>Vytvořte si</span> rezervaci